Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-1055
U 1055 – Dávid Špak / 1286609 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 1001 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a urč
U 1055 – Dávid Špak / 1286609 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 1001 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 7.6.2018 do 31.12.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-1055
Klub: MFK Zemplín Michalovce
Dátum zaevidovania: 13.06.2018 10:36
Stav: Nové