Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0959
U 959 – Ladislav Mikita /1351288/ Pinerola futsal 1994 / Varta futsal liga / - DK na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta a písomného stanoviska menovaného s poukazom na U 919 rozhodla, že za HNS (hrubé urážlivé a hanlivé výroky na adresu R a R2 s n
U 959 – Ladislav Mikita /1351288/ Pinerola futsal 1994 / Varta futsal liga / - DK na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta a písomného stanoviska menovaného s poukazom na U 919 rozhodla, že za HNS (hrubé urážlivé a hanlivé výroky na adresu R a R2 s následným vykázaním z lavičky) počas a po stretnutí 3. semifinále play-off kola ŠK SLOVAN Bratislava (A) – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, konaného dňa 02.05.2018 podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 4 týždne podľa čl. 16/1,2 čl. 19/1 a čl. 48/2b DP, od 03.05.2018. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 915.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0959
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 10.05.2018 19:03
Stav: Nové