Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0956
U 956 – Jakub Kosorin / 1249590 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 842 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárn
U 956 – Jakub Kosorin / 1249590 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 842 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) podľa čl. 41/1,2 DP a určuje skúšobnú dobu 31.12.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0956
Klub: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Dátum zaevidovania: 10.05.2018 19:02
Stav: Nové