Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0793
U 793 – Martina Šurnovská / 1286790 / - DK na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie vo veci porušenia Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale a žiada menovanú o písomné stanovisko k porušeniu Štatútu reprezentanta Slovenskej rep
U 793 – Martina Šurnovská / 1286790 / - DK na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie vo veci porušenia Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale a žiada menovanú o písomné stanovisko k porušeniu Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale, do 18.04.2018 a pokračuje v šetrení veci.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0793
Dátum zaevidovania: 13.04.2018 15:09
Stav: Nové