Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0667
U 667 – Ladislav Mikita / 1351288, lekár, Pinerola futsal 1994, 1.SLF/ - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (neoprávnený vstup na HP v prerušenej
U 667 – Ladislav Mikita / 1351288, lekár, Pinerola futsal 1994, 1.SLF/ - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (neoprávnený vstup na HP v prerušenej hre s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) v stretnutí 18. kola 1.SFL medzi FK Dragons Podolie – Pinerola Futsal 1994 Bratislava podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa 64/3 a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0667
Dátum zaevidovania: 09.03.2018 13:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Mikita poplatok za prerokovanie 25 EUR 09.03.2018 13:39