Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0666
U 666 – Erik Bielik / 1255023 / Futsal Team Levice / 1.SLF/ - DK na základe videozáznamu zo stretnutia 17. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (A) rozhodla, že za HNS (provokujúce gestá) podľa čl. 48/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pok
U 666 – Erik Bielik / 1255023 / Futsal Team Levice / 1.SLF/ - DK na základe videozáznamu zo stretnutia 17. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (A) rozhodla, že za HNS (provokujúce gestá) podľa čl. 48/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 48/2b a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0666
Dátum zaevidovania: 09.03.2018 13:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Erik Bielik poplatok za prerokovanie 25 EUR 09.03.2018 13:38