Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0665
U 665 – Erik Klema / 1166312 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, stanoviska menovaného a po vzhliadnutí videozáznamu rozhodla, že podľa čl. 78/2 DP upúšťa od uloženia Disciplinárnej sankcie.
U 665 – Erik Klema / 1166312 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, stanoviska menovaného a po vzhliadnutí videozáznamu rozhodla, že podľa čl. 78/2 DP upúšťa od uloženia Disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0665
Dátum zaevidovania: 09.03.2018 13:36
Stav: Nové