Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0664
U 664 – Matheus Ferreira Ribeiro / 1400824 / - DK na základe U 640 a po vzhliadnutí videozáznamu rozhodla, že za HNS (sotenie súpera v prerušenej hre) v stretnutí 17. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (A) podľa čl. 49/1a DP ukladá Discipl
U 664 – Matheus Ferreira Ribeiro / 1400824 / - DK na základe U 640 a po vzhliadnutí videozáznamu rozhodla, že za HNS (sotenie súpera v prerušenej hre) v stretnutí 17. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (A) podľa čl. 49/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 24.02.2018. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U 640.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0664
Dátum zaevidovania: 09.03.2018 13:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matheus Ferreira Ribeiro poplatok za prerokovanie 25 EUR 09.03.2018 13:36