Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0603
U 603 – Robert Greško / 1237045/ MIBA Banská Bystrica, 1.SLF/ - od 03.02.2018
Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 603 – Robert Greško / 1237045/ MIBA Banská Bystrica, 1.SLF/ - od 03.02.2018
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0603
Dátum zaevidovania: 09.02.2018 09:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Robert Greško poplatok za prerokovanie 25 EUR 09.02.2018 09:21