Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0566
U 566 – Adam Zdráhal / 1218610 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 536 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 566 – Adam Zdráhal / 1218610 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 536 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0566
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:36
Stav: Nové