Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0565
U 565 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, 1.SLF – od 06.01.2018
Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 565 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, 1.SLF – od 06.01.2018
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0565
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:36
Stav: Nové