Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0564
U 564 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF – od 23.12.2017
Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 564 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF – od 23.12.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0564
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Čief poplatok za prerokovanie 25 EUR 12.01.2018 09:36