Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0563
U 563 – Gergo Kelemen / 1300655 / MIMEL Lučenec, FEJ U_20/ - od 21. 12. 2017
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: U 563 – Gergo Kelemen / 1300655 / MIMEL Lučenec, FEJ U_20/ - od 21. 12. 2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0563
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:35
Stav: Nové