Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0558
U 558 – Matúš Šlehofer / 1288512 / GRIZZLY Slovakia Košice FEJ U-20 / - DK na základe Zápisu o stretnutí, a Správy delegáta rozhodla, že za HNS ( hanlivé a urážlivé výroky na adresu R) v stretnutí 4. kola FEJ U-20 medzi Futsal Team Levice - GRIZZLY Slovak
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP: U 558 – Matúš Šlehofer / 1288512 / GRIZZLY Slovakia Košice FEJ U-20 / - DK na základe Zápisu o stretnutí, a Správy delegáta rozhodla, že za HNS ( hanlivé a urážlivé výroky na adresu R) v stretnutí 4. kola FEJ U-20 medzi Futsal Team Levice - GRIZZLY Slovakia Košice podľa čl. 47/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne od 20.12.2017 podľa čl. 47/2b.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0558
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:32
Stav: Nové