Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0557
U 557 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
U 557 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0557
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:32
Stav: Nové