Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0555
U 555 – FK Dukla Banská Bystrica – DK berie na vedomie splnenie U 475.
U 555 – FK Dukla Banská Bystrica – DK berie na vedomie splnenie U 475.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0555
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:31
Stav: Nové