Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0554
U 554 – Partizán Bardejov – DK berie na vedomie splnenie U 547.
U 554 – Partizán Bardejov – DK berie na vedomie splnenie U 547.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0554
Dátum zaevidovania: 12.01.2018 09:31
Stav: Nové