Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0553
U 553 – Martin Grendár / vedúci družstva ŠK Slovan Bratislava – futsal / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 538 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
U 553 – Martin Grendár / vedúci družstva ŠK Slovan Bratislava – futsal / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 538 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0553
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:07
Stav: Nové