Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0552
U 552 – Robert Greško / 1237045 / - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (nešportové, hanlivé a hrubé výroky) v stretnutí 10. kola 1.SLF medzi MFK Ivekol Nové Zámky – MIBA Banská
U 552 – Robert Greško / 1237045 / - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (nešportové, hanlivé a hrubé výroky) v stretnutí 10. kola 1.SLF medzi MFK Ivekol Nové Zámky – MIBA Banská Bystrica podľa čl. 47/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne od 16.12.2017 s prerušením podľa čl. 47/2b a čl. 34/7 DP do 12. 01. 2018. Disciplinárnu sankciu si menovaný vykoná až po vykonaní DS uloženej U 551.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0552
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Robert Greško poplatok za prerokovanie 25 EUR 22.12.2017 11:09