Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0551
U 551 – Robert Greško / 1237045 / MIBA Banská Bystrica, 1. SLF / - od 16.12.2017
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: U 551 – Robert Greško / 1237045 / MIBA Banská Bystrica, 1. SLF / - od 16.12.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0551
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 22.12.2017 11:11