Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0549
U 549 – AS Trenčín – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 533 a pokračuje v šetrení veci.
U 549 – AS Trenčín – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 533 a pokračuje v šetrení veci.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0549
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:06
Stav: Nové