Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0547
U 547 – Partizán Bardejov – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 532 a žiada klub o zaslanie potvrdenia o úhrade odstupného klubu MFK Stará Ľubovňa, do 31.12.2017.
U 547 – Partizán Bardejov – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 532 a žiada klub o zaslanie potvrdenia o úhrade odstupného klubu MFK Stará Ľubovňa, do 31.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0547
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:06
Stav: Nové