Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0541
U 541 – Andrej Kalina / 1159860 / - DK na základe podnetu oddelenia Integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2 ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv.
U 541 – Andrej Kalina / 1159860 / - DK na základe podnetu oddelenia Integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2 ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov) podľa čl. 71/1,3 e, f, DP, do 15.01.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0541
Dátum zaevidovania: 22.12.2017 11:04
Stav: Nové