Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0539
U 539 – Slovenský futsal – DK na základe podnetu 4 FSC, o. z. (U 201) a stanoviska LPaEK SFZ vo veci konfliktu záujmov kontrolóra SF podľa čl. 43/1 DP ukladá SF ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav podľa čl. 43/2p DP.
U 539 – Slovenský futsal – DK na základe podnetu 4 FSC, o. z. (U 201) a stanoviska LPaEK SFZ vo veci konfliktu záujmov kontrolóra SF podľa čl. 43/1 DP ukladá SF ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav podľa čl. 43/2p DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0539
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 10:07
Stav: Nové