Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0538
U 538 – Martin Grendár / vedúci družstva ŠK Slovan Bratislava – futsal / - DK na základe podnetu Exekutívy SF žiada menovaného o písomné stanovisko k nerešpektovaniu rozhodnutia Disciplinárnej komisie SF-B (UDK_15) uverejnené v ÚS č. 6 SF-BA zo dňa 19.11.2
U 538 – Martin Grendár / vedúci družstva ŠK Slovan Bratislava – futsal / - DK na základe podnetu Exekutívy SF žiada menovaného o písomné stanovisko k nerešpektovaniu rozhodnutia Disciplinárnej komisie SF-B (UDK_15) uverejnené v ÚS č. 6 SF-BA zo dňa 19.11.2017, do 20.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0538
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 10:07
Stav: Nové