Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0535
U 535 – Roman Marčok / 1202420 / - DK na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 písm. f) Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre
U 535 – Roman Marčok / 1202420 / - DK na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 písm. f) Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2017/2018 v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – MŠK Žilina (A) podľa čl. 71/1,3 DP, do 31.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0535
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 10:04
Stav: Nové