Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0528
U 528 - Peter Krivošík /1310486 / - DK na základe podnetu od KR SFZ s vlastným stanoviskom menovaného rozhodla, že za nedostavenie sa ako rozhodca na priateľské stretnutie medzi Slovensko SR 18 – ŠK Slovan Bratislava futbal, odohratého dňa 22.11.2017 v N
U 528 - Peter Krivošík /1310486 / - DK na základe podnetu od KR SFZ s vlastným stanoviskom menovaného rozhodla, že za nedostavenie sa ako rozhodca na priateľské stretnutie medzi Slovensko SR 18 – ŠK Slovan Bratislava futbal, odohratého dňa 22.11.2017 v NTC Senec podľa čl. 62 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 2 mesiace, od 03.03.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0528
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 09:58
Stav: Nové