Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0526
U 526 – MŠK Žilina (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS (vulgárne pokriky) počas stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – MŠK Žilina (A) pod
U 526 – MŠK Žilina (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS (vulgárne pokriky) počas stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – MŠK Žilina (A) podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0526
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 09:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 15.12.2017 09:47