Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0525
U 525 – Marco Rossi / 1388624 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS (vulgárne výroky voči NR a AR1) v čase skončenia stretnutia 19.
U 525 – Marco Rossi / 1388624 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS (vulgárne výroky voči NR a AR1) v čase skončenia stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (A) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/2b čl. 12/2 čl. 36/2a DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0525
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 09:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marco Rossi poplatok za prerokovanie 25 EUR 15.12.2017 09:44
POKUTY