Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0522
U 522 – Jakub Krč / 1309250 / FK Senica, Fortuna liga / - 10.12.2017
Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: U 522 – Jakub Krč / 1309250 / FK Senica, Fortuna liga / - 10.12.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0522
Dátum zaevidovania: 15.12.2017 09:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Krč poplatok za prerokovanie 25 EUR 15.12.2017 09:32