Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0520
U 520 – Jakub Sedláček / 1291763 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 481 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 30.
U 520 – Jakub Sedláček / 1291763 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 481 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0520
Dátum zaevidovania: 08.12.2017 12:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Sedláček U 520 – Jakub Sedláček / 1291763 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 481 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2018. 25 EUR 08.12.2017 12:32