Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-0643U 643 – Milan Chudý / 1219293 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - od 16.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0642U 642 – Kristián Gábor / 1258645 / MŠK Žilina Futsal, VARTA Futsal liga / - od 14. 02. 2019.
SFZ-DK-2018/2019-0641U 641 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0640U 640 – Bankole Olawale Adekuoroye / 1382638 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 483 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týžd
SFZ-DK-2018/2019-0639U 639 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK berie na vedomie odvolanie voči U 598 (doručené dňa 18.02.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0638U 638 – Zsolt Kalmár / 1391389 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - DK na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko ku kritickým vyjadreniam voči rozhodnutiam delegovaných osôb po stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi FK DA
SFZ-DK-2018/2019-0637U 637 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu sociálneho zariadenia
SFZ-DK-2018/2019-0636U 636 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie
SFZ-DK-2018/2019-0635U 635 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotec
SFZ-DK-2018/2019-0634U 634 – Martin Sus / 1406903 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 17.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0633U 633 – Aldo Omar Baez / 1227217 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 17.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0632U 632 – Kristopher András Vida / 1374757 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 17.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0631U 631 – Marin Ljubičić / 1357563 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 17.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0630U 630 – Filip Kaša / 1375771 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - od 17.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0629U 629 – Gabriel Dubois / 1415865 / FK Senica, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – úmyselné udretie lakťom nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49
SFZ-DK-2018/2019-0628U 628 – Ricardo Camara Sobral Filho / 1401307 / Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga / – od 12.02.2019
SFZ-DK-2018/2019-0627U 627 – Samo Marušinec / 1234071 / Wild Boys '02 Bratislava, VARTA Futsal liga / - od 09.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0626U 626 – Peter Vajda / 1192871 / Lion car MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga / - od 12.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0625U 625 – Adam Beka / 1282025 / TNF MIA SAN MIA KANIANKA, FEJ U-20 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera na zemi v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 11.02.2019. DK zárove
SFZ-DK-2018/2019-0624U 624 – Adam Hološka / 1286205 / TNF MIA SAN MIA KANIANKA, FEJ U-20 / - vylúčenie za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 11.02.2019
SFZ-DK-2018/2019-0623U 623 – Andrej Zatúra / 1309785 / ŠK Makroteam Žilina, FEJ U-20 / - vylúčenie za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 11.02.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0622U 622 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0621U 621 – Michal Pintér / 1240078 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 288 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0620U 620 – Peter Orávik / 1166118 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 291 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0619U 619 – Matúš Ševčík / 1294069 / MŠK Žilina FUTSAL, FEJ U-20 / - DK na základe písomného stanoviska Exekutívy SF rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 22. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi MŠK Žilina FUTSAL – FC Sparta
SFZ-DK-2018/2019-0618U 618 – Adam Zdráhal / 1218610 / Wild Boys ´02 Bratislava, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 608 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0617U 617 – Pinerola Futsal 1994 – DK berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Martin Štrbák / 1249627 / a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komo
SFZ-DK-2018/2019-0616U 616 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0615U 615 – Bankole Olawale Adekuoroye / 1382638 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 483 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0614U 614 – Adrian Suljič / 1260652 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - od 26.01.2019.
SFZ-DK-2018/2019-0613U 613 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0612U 612 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0611U 611 – Vladimír Staš / 1077577 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 289 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0610U 610 – Šimon Šmehyl / 1240599 / - DK základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia 1. FK Příbram – FK Ústí nad Labem odohratého dňa 15.01.2019 rozhodla, že za vylúčenie v stretnutí (kopnutie súpera zo strany do holene bez možnosti hrať s loptou) pod
SFZ-DK-2018/2019-0609U 609 – Veronika Jančová / 1316811 / ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF Women / - od 12.01.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí 1. SLF Women.
SFZ-DK-2018/2019-0608U 608 – Adam Zdráhal / 1218610 / Wild Boys ´02 Bratislava, VARTA Futsal liga / - vylúčenie za HNS – úder hlavou do tváre súpera mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49/2b a čl. 36/
SFZ-DK-2018/2019-0607U 607 – Milan Dolník / 1311498 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 19 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 14.00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0606U 606 – Dezider Ferenc / 1024271 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 33 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 14.00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0605U 605 – Ľubomír Bulla / 1018479 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 16 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 14.00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0604U 604 – Ladislav Pásztor / 1129992 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 15 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0603U 603 – František Bán / 1358415 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 14 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0602U 602 – Ladislav Gubík / 1311556 / - DK opätovne predvoláva menovaného vo veci SFZ-DK-2017/2018-0703 na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 15.30 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0601U 601 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/26/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0600U 600 – Matej Vargic / 1166224 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/28/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0599U 599 – Vladimír Andraščík / 1182134 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 290 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0598U 598 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK na základe U 1098 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek fu
SFZ-DK-2018/2019-0597U 597 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SFZ-DK-2018/2019-0596U 596 – Richard Križan / 1291676 / FC Nitra, Zimná Tipsport liga 2019 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1
SFZ-DK-2018/2019-0595U 595 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 589 a na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby rozhodla, že za HNS voči R (vhodenie predmetu smerom
SFZ-DK-2018/2019-0594U 594 – Jan Bulušek / 1414465 / FC Bíli Andeli futsal, VARTA Futsal liga / - od 22.12.2018