Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2019/2020-0359U 359 – Futsal team Levice / VARTA Futsal liga / - DK na základe podnetu Exekutívy SF doručeného elektronickou formou dňa 16.10.2019 žiada klub o písomné stanovisko k incidentu divákov Ján Krivočenko a Martin Matula počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal li
SFZ-DK-2019/2020-0358U 358 – Vlastimil Kuspán / 1311219 / - DK na základe podnetu Exekutívy SF doručeného elektronickou formou dňa 16.10.2019 žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu divákov Ján Krivočenko a Martin Matula počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy med
SFZ-DK-2019/2020-0357U 357 – Marek Hudák / 1254365 / - DK na základe podnetu Matriky SFZ žiada menovaného o splnenie povinnosti uhradiť poplatok za registráciu sprostredkovateľa podľa čl. 11/7 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, do 22.10.2019. DK ukladá podľa čl. 43/1
SFZ-DK-2019/2020-0356U 356 – Ivan Rehák / 1271378 / FK Železiarne Podbrezová / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 294 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje sk
SFZ-DK-2019/2020-0355U 355 – OFK STRÁŽAN Hubošovce – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/9/2018 v právnej veci navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2019 a vykonateľnosť dňa 29.09.2
SFZ-DK-2019/2020-0354U 354 – FK Kamenica nad Cirochou - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/11/2019.
SFZ-DK-2019/2020-0353U 353 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/10/2019.
SFZ-DK-2019/2020-0352U 352 – František Urbán / 1012436 / - DK berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu VV ObFZ Levice na svojom zasadnutí dňa 17.10.2019 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-0351U 351 – Štefan Korman / 1329693 / - DK berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a rozhodla, že za HNS voči členom ObFZ Levice na medzištátnom kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko podľa čl. 64/1a DP v spojení s čl. 18/2 Etic
SFZ-DK-2019/2020-0350U 350 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania škody na štadióne počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2019/2020-0349U 349 – Adam Ferianec / 1348139 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD – U17 / - DK berie n vedomie stanovisko menovaného k U 317 a rozhodla, že za NS (kopnutie do dverí) po stretnutí 9. kola II. LMD – U17 medzi MFK Zvolen – MŠK Kysucké Nové Mesto podľa čl. 47/
SFZ-DK-2019/2020-0348U 348 – Dávid Vaňovec / 1316205 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD – U17 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 316 a rozhodla, že za HNS (hrubá urážka delegovaných osôb) po stretnutí 9. kola II. LMD – U17 medzi MFK Zvolen – MŠK Kysucké Nové Mest
SFZ-DK-2019/2020-0347U 347 – KD SFZ - DK na základe Doplnku správy delegáta stretnutia a vlastných zistení žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k neuvedeniu údajov, ktoré sú podstatné pre disciplinárne konanie zo stretnutia 10. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mi
SFZ-DK-2019/2020-0346U 346 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 315 a rozhodla, že za hrubé urážky R vo VIP priestoroch štadióna počas stretnutia 10. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Dubnica nad Váhom podľa čl. 5
SFZ-DK-2019/2020-0345U 345 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 314 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola II. ligy medzi MFK
SFZ-DK-2019/2020-0344U 344 – FC Petržalka / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotech
SFZ-DK-2019/2020-0343U 343 – Samuel Loffay / 1337103 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U17 / - od 12.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0342U 342 – Lukáš Fiantok / 1275350 / FC Nitra, I. LMD – U17 / - od 13.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0341U 341 – Boris Chlpáň / 1271896 / MFK Zvolen, II. LSD – U19 / - od 14.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0340U 340 – Filip Juran / 1303603 / SDM Domino, II. LSD – U19 / - od 13.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0339U 339 – Emília Stredná / 1280188 / Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, II. liga Ženy / - od 14.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0338U 338 – Sebastian Tamajka / 1273379 / MFK Skalica, II. LMD – U17 / - od 13.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0337U 337 – Ondrej Hušľa / 1306457 / MŠK Námestovo, II. LSD – U19 / - od 14.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0336U 336 – Vladimír Gála (T) / 1028125 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0335U 335 – Richard Moravčík / 1332660 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 D
SFZ-DK-2019/2020-0334U 334 – Fábián Fatona / 1332992 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U16 / - vylúčenie za HNS – opľutie súpera v prerušenej hre podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 47/2b DP, od 12.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0333U 333 – Tomáš Juraj Vaško / 1327621 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD – U16 / - vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP,
SFZ-DK-2019/2020-0332U 332 – Martin Péchy / 1288115 / FUTSAL CLUB MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga / - od 05.10.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0331U 331 – Alves Rodrigues Woslley / 1419706 / Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1
SFZ-DK-2019/2020-0330U 330 – MŠK Kysucké Nové Mesto - DK berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 116379) dňa 10.10.2019 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP s poukazom na čl. 25/1 RS.
SFZ-DK-2019/2020-0329U 329 – FC LOKOMOTÍVA KOŠICE - DK berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 116365) dňa 10.10.2019 voči klubu Partizán Bardejov BŠK vo veci odstupného za hráčov Miroslav Petko / 1249149 / a Adrián Leško / 1249342 / bez prijatia ďalších opat
SFZ-DK-2019/2020-0328U 328 – Šimon Káčer / 1327407 / AKADÉMIA JUVENTUS Žilina / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 284 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0327U 327 – Richard Gmitter / 1249344 / SLAVOJ Trebišov / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 268 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobn
SFZ-DK-2019/2020-0326U 326 – Dávid Špak / 1286609 / SLAVOJ Trebišov / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 239 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0325U 325 – Marián Drinka - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 233 a rozhodla, že na základe rozhodnutia SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo
SFZ-DK-2019/2020-0324U 324 – František Urbán / 1012436 / - DK na základe U 288 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17.10.2019 o 16.15 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-0323U 323 – Štefan Korman / 1329693 / - DK na základe U 288 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17.10.2019 o 16.00 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-0322U 322 – Jozef Sendek / 1095154 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 285 bez prijatia disciplinárnych opatrení podľa čl. 71/5c DP.
SFZ-DK-2019/2020-0321U 321 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie žiada klub o predloženie spôsobu vysporiadania škody na štadióne počas stretnutia 9.
SFZ-DK-2019/2020-0320U 320 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 249 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, urážka UEFA a poškodenie sociálnych zariadení na štadióne) počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi AS T
SFZ-DK-2019/2020-0319U 319 – FC Petržalka / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k situácii z 59. minúty (zranenie hráča domácich č. 23) v stretnutí 11. kola II. ligy medzi FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš konaného dňa 29.09.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0318U 318 – Dušan Kucharčík / 1239368 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 281 a rozhodla, že za HNS (kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre v súboji o loptu s dlhodobým zranením) počas stretnut
SFZ-DK-2019/2020-0317U 317 – Adam Ferianec / 1348139 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD – U17 / - DK na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (kopnutie do dverí) po stretnu
SFZ-DK-2019/2020-0316U 316 – Dávid Vaňovec / 1316205 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD – U17 / - DK na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubá urážka delegovaných os
SFZ-DK-2019/2020-0315U 315 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga / - DK na základe Doplnku správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko ku hrubým urážkam R vo VIP priestoroch štadióna počas stretnutia 10. kol
SFZ-DK-2019/2020-0314U 314 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a ži
SFZ-DK-2019/2020-0313U 313 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne
SFZ-DK-2019/2020-0312U 312 – Martin Konrád / 1298701 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení rozhodla, že za HNS (pokus o vnesenie pyrotechniky do areálu štadióna) pred stretnutím 11. kola Fortuna ligy medzi MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava futbal
SFZ-DK-2019/2020-0311U 311 – MFK Ružomberok / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) poč
SFZ-DK-2019/2020-0310U 310 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechn