Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2019/2020-0708U 708 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 329 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0707U 707 – FK Inter Bratislava - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 706 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 43/5 DP, od 04.05.2020 až do splnenia povinnosti.
SFZ-DK-2019/2020-0706U 706 – FK Inter Bratislava - DK berie na vedomie stanovisko klubu a opätovne vyzýva k splneniu povinnosti uloženej U 705 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0705U 705 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/47/2019 v právnej veci navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0704U 704 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK na základe podnetu individuálneho člena SFZ Tomáša Medveďa / 1058671 / doručeného elektronickou formou dňa 19.03.2020 začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3g DP a ďalej pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2019/2020-0703U 703 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U 329) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0702U 702 – FC Nitra - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 698 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a.s.
SFZ-DK-2019/2020-0701U 701 – Boris Druga / 1295076 / MŠK MAYERSON Nové Zámky, VARTA Futsal liga / - od 07.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0700U 700 – Pavol Farkaš / 1154751 / FC Nitra / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 630 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020, od 12.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0699U 699 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 668 a pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2019/2020-0698U 698 – FC Nitra - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U 664 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a.s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade zvyšnej časti plnenia vo výške stanovenej uznesením KS/32/2019 alebo písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0697U 697 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 659 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným vhodením na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. DK zároveň berie na vedomie informáciu klubu o osobe používajúcej pyrotechnický výrobok.
SFZ-DK-2019/2020-0696U 696 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola II. ligy medzi MFK Ružomberok „B“ – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 58/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0695U 695 – MFK Ružomberok „B“ / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola II. ligy medzi MFK Ružomberok „B“ – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0694U 694 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 22. kola Fortuna ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín.
SFZ-DK-2019/2020-0693U 693 – FK Senica / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (hrubé urážky R) počas stretnutia 22. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FC Nitra podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0692U 692 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 22. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava podľa čl. 58/1a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0691U 691 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 22. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0690U 690 – Otto Vašš / 1273899 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD – U19 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0689U 689 – Dávid Guľaša / 1316377 / ŠK Odeva Lipany, II. LSD – U19 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0688U 688 – Jakub Maďar / 1266781 / MFK Dukla Banská Bystrica, I. LMD – U17 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0687U 687 – Mário Strakoš / 1281540 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0686U 686 – Michael Ďurina / 1271496 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0685U 685 – Stanislav Lacko / 1300960 / MŠK Púchov, II. liga / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0684U 684 – Péter Nagy / 1258427 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 09.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0683U 683 – Ondrej Vrábel / 1287824 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0682U 682 – Peter Kolesár / 1274554 / MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0681U 681 – Radovan Gimecký / 1293590 / Partizán Bardejov BŠK, II. LSD – U19 / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0680U 680 – Tomáš Urban / 1274491 / FK TEMPO Partizánske, II. LSD – U19 / - od 09.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0679U 679 – Matúš Turňa / 1174289 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0678U 678 – Ľubomír Michalík / 1145877 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0677U 677 – Lukáš Mécses / 1361042 / MŠK Senec, II. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 07.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0676U 676 – Vojtech Velička / 1339527 / Partizán Bardejov BŠK, II. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0675U 675 – Dominik Sviatko / 1345366 / FC KOŠICE, II. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0674U 674 – Slavomír Soľana / 1273194 / Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 09.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0673U 673 – Dávid Druska / 1335521 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od začatia prerušenej jarnej časti II. LSD – U19.
SFZ-DK-2019/2020-0672U 672 – Jakub Bučo / 1272572 / MŠK FOMAT Martin, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0671U 671 – Boris Súkenník / 1306710 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD – U16 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera otvorenou dlaňou do tváre podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0670U 670 – Quintón Christopher Edson Christina / 1407516 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - vylúčenie za HNS – úmyselné udretie súpera rukou do oblasti krku a tváre bez úmyslu hrať s loptou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 09.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0669U 669 – Edmund Addo / 1411015 / FK Senica, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 08.03.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0668U 668 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK na základe U 624 žiada menovaného o písomné stanovisko k podnetu individuálneho člena SFZ podľa čl. 74 DP, do 11.03.2020. DK zároveň doručí podklady k predmetnému podnetu elektronickou formou na adresu uvedenú v ISSF podľa čl. 71/3a stanov SFZ v spojení s čl. 2 písm. r) stanov SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-0667U 667 – Svetozár Pavlovič / 1127699 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) č. k. CAS 2018/O/5703 navrhovateľa Svetozár Pavlovič & Pavlovic Sports proti odporcovi FC Nitra, a.s. vo veci vyčíslenia a povinnosti úhrady trov arbitrážneho konania.
SFZ-DK-2019/2020-0666U 666 – Radovan Srnec (R) / 1189177 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 561 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0665U 665 – Robert Štefánek / 1258826 / FK Dubnica nad Váhom / - DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za vylúčenie po 2. ŽK počas prípravného stretnutia medzi SK Hanácká Slavia Kroměříž – FK Dubnica nad Váhom odohratého dňa 01.03.2020 menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. čl. 9/2b2 DP v spojení s čl. 17/3 DP. DS si vykoná v najbližšom prípravnom stretnutí.
SFZ-DK-2019/2020-0664U 664 – FC Nitra - DK berie na vedomie čiastočné splnenie povinnosti uloženej klubu U 643 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a.s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade zvyšnej časti plnenia vo výške stanovenej uznesením KS/32/2019 alebo písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0663U 663 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a transparentu) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0662U 662 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (hrubé urážky SFZ) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – ŠKF Sereď podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0661U 661 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, polepenie sociálnych zariadení nálepkami a vhodenie plastového pohára s pivom na hraciu plochu) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 58/1a,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0660U 660 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0659U 659 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným vhodením na hraciu plochu) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 10.03.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby používajúcej pyrotechnický výrobok.