Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-1179U 1179 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 949 vo veci č. k. KS/13/2018 Miroslav Gregáň v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ku dňu 21.06.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie ulo
SFZ-DK-2018/2019-1178U 1178 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 877 vo veci č. k. KS/5/2018 Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ku dňu 24.05.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 1002.
SFZ-DK-2018/2019-1177U 1177 – Artur Gajdoš / 1271332 / AS Trenčín, I. LSŽ – U15 / - od 21.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1176U 1176 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1175U 1175 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1174U 1174 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1173U 1173 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1172U 1172 – Jozef Žižlavský / 1373131 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1171U 1171 – Martin Šomský / 1069585 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1170U 1170 – Ladislav Šmárik / 1020053 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1169U 1169 – Ivan Širilla / 1160158 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1168U 1168 – Marián Stančík / 1208849 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-1167U 1167 – Daniel Smorádek / 1054108 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1166U 1166 – Anton Poruba / 1056861 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1165U 1165 – Marcel Podolák / 1313678 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-1164U 1164 – Juraj Kuráň / 1165313 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl. 7
SFZ-DK-2018/2019-1163U 1163 – Juraj Koprda / 1093408 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1162U 1162 – Branislav Jašurek / 1133684 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa
SFZ-DK-2018/2019-1161U 1161 – Ivan Gažík / 1273190 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl. 71
SFZ-DK-2018/2019-1160U 1160 – Viktor Bugár / 1189183 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1159U 1159 – Milan Bortel / 1157837 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1158U 1158 – Marek Filo / 1159689 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 367 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-1157U 1157 – Martin Drobena / 1271052 / FC Spartak Trnava, I. LMD – U17 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1156U 1156 – Fábián Fatona / 1332992 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSŽ – U15 / - od 15.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1155U 1155 – Dávid Strákoš / 1324826 / FC Nitra, I. LSŽ – U15 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1154U 1154 – Patrik Danek / 1267054 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1153U 1153 – Peter Sukovský / 1356767 / MFK Vranov nad Topľou, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 14
SFZ-DK-2018/2019-1152U 1152 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1151U 1151 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1150U 1150 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1149U 1149 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1148U 1148 – Naše PODHORIE o.z. / II. liga Ženy, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nenastúpenie družstva na stretnutie 21. kola II. liga Ženy, skupina B medzi MŠK Považská Bystrica – Naše PODHORIE o.z. ukladá Disciplinárnu sankciu – f
SFZ-DK-2018/2019-1147U 1147 – Radovan Medvecký / 1328507 / MFK Ružomberok, I. LSŽ – U15 / - od 10.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1146U 1146 – Sebastian Tamajka / 1273379 / MFK Skalica, I. LSŽ – U15 / - od 08.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1145U 1145 – Alex Olejár / 1288696 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LMD – U17 / - od 13.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1144U 1144 – Mário Baláž / 1282055 / FC Nitra, I. LMD – U17 / - od 12.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1143U 1143 – Samuel Loffay / 1337103 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U17 / - od 09.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1142U 1142 – Roland Galčík / 1307473 / FK Železiarne Podbrezová, I. LSD – U19 / - od 09.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1141U 1141 – Timotej Múdry / 1288170 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 10.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1140U 1140 – Pavol Krajňák / 1282534 / FK Poprad, I. LMD – U17 / - od 13.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1139U 1139 – Nino Marcelli / 1307044 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSŽ – U14 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ ako posledný brániaci hráč podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie v
SFZ-DK-2018/2019-1138U 1138 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1137U 1137 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1136U 1136 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1135U 1135 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1134U 1134 – MŠK Považská Bystrica / II. liga Ženy, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nenastúpenie družstva na stretnutie 20. kola II. liga Ženy, skupina B medzi GFC Topoľčany – MŠK Považská Bystrica ukladá Disciplinárnu sankciu – fin
SFZ-DK-2018/2019-1133U 1133 – TJ Baník Kalinovo - DK berie na vedomie späťvzatie odvolania voči U 960.
SFZ-DK-2018/2019-1132U 1132 – ŠK Závažná Poruba - DK berie na vedomie odvolanie voči U 959 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-1131U 1131 – Roberto Dias Correia Filho / 1405780 / FK Senica / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1082) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1130U 1130 – Ivan Santiago Diaz / 1311795 / MŠK Žilina / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1080) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 D