Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-0241U 241 – Barbora Šedivá / 1292147 / Spartak Myjava, Slovenský pohár Ženy / - vylúčenie za HNS – urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 13.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0240U 240 – Milan Herko / 1142093 / Pinerola Futsal Bratislava 1994 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľ
SFZ-DK-2018/2019-0239U 239 – Vladimír Ambrozek / 1084656 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislav
SFZ-DK-2018/2019-0238U 238 – Ladislav Mikita / 1351288 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava
SFZ-DK-2018/2019-0237U 237 – Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní a rozhodla, že za neoprávnený štart hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal lig
SFZ-DK-2018/2019-0236U 236 – Victor Seiji Martins De Souza / 1401145 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava, VARTA Futsal liga / - DK na základe písomného stanoviska odbornej komisie R a D Exekutívy SF rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 1. kola Va
SFZ-DK-2018/2019-0235U 235 – Matheus Ferreira Ribeiro / 1400824 / MIMEL Lučenec, VARTA Futsal liga / - od 08.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0234U 234 – FC Nitra - DK na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia medzi FC Nitra – SK Slavia Praha podľa čl. 71/1,3d DP, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0233U 233 – MFK Zvolen – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2018 a vykonateľnosť dňa 31.06.2018. DK
SFZ-DK-2018/2019-0232U 232 – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou / Slovnaft Cup / - DK upozorňuje klub na splnenie U 215, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0231U 231 – FC Nitra / Slovnaft Cup / - DK upozorňuje klub na splnenie U 214, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0230U 230 – FC LOKOMOTÍVA Košice - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 213 a rozhodla, že za HNS športového riaditeľa D Róberta Jana (vulgárne pokriky voči DO) počas stretnutia 7. kola II. ligy medzi FC LOKOMOTÍVA Košice – ŠK Odeva Lipany podľa čl. 57/1a
SFZ-DK-2018/2019-0229U 229 – Vladimír Pončák / 1135836 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 09.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0228U 228 – Roman Zemko / 1296394 / KFC Komárno, II. liga / - od 09.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0227U 227 – Kristián Mihálek / 1299973 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - od 13.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0226U 226 – Martin Mrva / 1376203 / MFK Ružomberok, I. LMŽ – U12 / - od 10.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0225U 225 – Vladislav Cicek / 1323535 / MŠK Žilina, I. LMD – U17 / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0224U 224 – Adrián Sivoň / 1307483 / MFK Ružomberok, I. LMD – U17 / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0223U 223 – Andrej Labuda / 1239937 / FK Inter Bratislava, II. liga / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0222U 222 – Oliver Prílepok / 1343084 / MFK Ružomberok, I. LMŽ – U12 / - vylúčenie za HNS – sotenie súpera nebezpečným spôsobom do murovaného oplotenie pri hracej ploche podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-0221U 221 – Patrik Paulen / 1339552 / FC Spartak Trnava, I. LMŽ – U13 / - vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera pred PÚ vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 10.
SFZ-DK-2018/2019-0220U 220 – Michal Kraľovič / 1295006 / 1. FC TATRAN Prešov, II. liga / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0219U 219 – MST Partners, s.r.o. - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/20/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0218U 218 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/19/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0217U 217 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe rozhodnutia OK/18/2018 vo veci U 1094 ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl. 43/1,2a,4 a čl. 70/5 DP až do rozhodnutia DK, od 06.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0216U 216 – Marko Kelemen / 1278620 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 157 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankc
SFZ-DK-2018/2019-0215U 215 – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Správy pozorovateľa rozhodcov začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovis
SFZ-DK-2018/2019-0214U 214 – FC Nitra / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Správy pozorovateľa rozhodcov začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použit
SFZ-DK-2018/2019-0213U 213 – FC LOKOMOTÍVA Košice - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS športového riaditeľa D Róberta Jana (vulgárne pokri
SFZ-DK-2018/2019-0212U 212 – Filip Hološko (K) / 1149348 / - DK berie na vedomie stanovisku klubu k U 200 a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 2. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ ISKRA - HORNÉ OREŠANY – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 53/1 DP uk
SFZ-DK-2018/2019-0211U 211 – Martin Ševela (T) / 1073890 / - DK berie na vedomie stanovisku klubu k U 200 a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 2. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ ISKRA - HORNÉ OREŠANY – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 53/1 DP uk
SFZ-DK-2018/2019-0210U 210 – Ján Švehlík (VM) / 1331299 / - DK berie na vedomie stanovisku klubu k U 200 a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 2. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ ISKRA - HORNÉ OREŠANY – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 53/1 DP ukl
SFZ-DK-2018/2019-0209U 209 – Marin Ljubičić / 1357563 / - DK berie na vedomie stanovisku klubu k U 200 a rozhodla, že za neoprávnený štart v stretnutí 2. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ ISKRA - HORNÉ OREŠANY – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu san
SFZ-DK-2018/2019-0208U 208 – Szilárd Németh (T) / 1089743 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD – U17 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 198 a rozhodla, že za HNS (okríknutie R a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 3. kola I. LM
SFZ-DK-2018/2019-0207U 207 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 195 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi FC S
SFZ-DK-2018/2019-0206U 206 – Danylo Beskorovainyi / 1406579 / MFK Zemplín Michalovce, Slovnaft Cup / - od 06.09.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2018/2019-0205U 205 – Tomáš Jusko / 1187194 / ŠK Odeva Lipany, Slovnaft Cup / - od 06.09.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2018/2019-0204U 204 – Samuel Dianovský / 1370596 / FK Poprad, I. LSŽ – U15 / - od 02.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0203U 203 – Viktor Parma / 1310212 / FK Senica, I. LSD – U19 / - od 02.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0202U 202 – Vladimír Majdan / 1301303 / MŠK Žilina (B), II. liga / - od 03.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0201U 201 – Patrik Zajac / 1155859 / FC LOKOMOTÍVA Košice, II. liga / - od 01.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0200U 200 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Slovnaft Cup / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča Marin Ljubičić / 1357563 / v pohárovom stretnutí
SFZ-DK-2018/2019-0199U 199 – Jakub Giertl / 1155855 / SLAVOJ Trebišov / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 166 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0198U 198 – Szilárd Németh (T) / 1089743 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - DK na základe Zápisu zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (okríknutie R a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribún
SFZ-DK-2018/2019-0197U 197 – Matej Gorelka / 1181912 / TJ KOVO Beluša, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 114 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne)
SFZ-DK-2018/2019-0196U 196 – Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovenský pohár Ženy po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6
SFZ-DK-2018/2019-0195U 195 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov
SFZ-DK-2018/2019-0194U 194 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočne
SFZ-DK-2018/2019-0193U 193 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov
SFZ-DK-2018/2019-0192U 192 – FC VSS Košice – DK upozorňuje klub na splnenie U 178, do 05.09.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.