Komisia delegátov
SFZ-KD-2019/2020-0001
U19 - Akadémia Juventus Žilina - odpoveď na sťažnosť
Vec: Odpoveď na sťažnosť klubu Akadémia Juventus Žilina KR sa zároveň zaoberala postupom DZ Klovaniča Martina po stretnutí a konštatuje, že postup DZ bol neštandardný, pretože uvedenú skutočnosť mal uviesť v správe DS a oznámiť to vedúcemu hostí a kapitánovi hostí. Nakoľko DZ túto situáciu riešil „výchovne“ bude s ním prevedený pohovor za účelom vysvetlenia správneho postupu. S pozdravom Anton Perát v.r., Tajomník KR VsFZ, Gabriel Ádám v.r., Predseda KR VsFZ
Rozhodnutie: SFZ-KD-2019/2020-0001
Klub: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina
Dátum zaevidovania: 19.09.2019 10:49
Dátum vyriešenia: 19.09.2019 10:49
Stav: Vyriešené