Live center
20.10.2018 13:45   o 2d2h12m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
27.10.2018 13:45   o 9d2h12m20s
27.10.2018 17:00   o 9d5h27m20s
27.10.2018 17:00   o 9d5h27m20s
28.10.2018 17:00   o 10d5h27m20s
03.11.2018 13:45   o 16d2h12m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
10.11.2018 14:30   o 23d2h57m20s
10.11.2018 17:00   o 23d5h27m20s
20.10.2018 13:45   o 2d2h12m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
20.10.2018 17:00   o 2d5h27m20s
27.10.2018 13:45   o 9d2h12m20s
27.10.2018 17:00   o 9d5h27m20s
27.10.2018 17:00   o 9d5h27m20s
28.10.2018 17:00   o 10d5h27m20s
03.11.2018 13:45   o 16d2h12m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
03.11.2018 17:00   o 16d5h27m20s
10.11.2018 14:30   o 23d2h57m20s
10.11.2018 17:00   o 23d5h27m20s
Súťaže
Fortuna liga (Muži)
Základná časť, 11. kolo
06.10.2018 16:00
3 : 1
06.10.2018 16:00    Ukončený
06.10.2018 17:00
: 2
06.10.2018 17:00    Ukončený
06.10.2018 17:00
2 : 0
06.10.2018 17:00    Ukončený
06.10.2018 17:00
: 2
06.10.2018 17:00    Ukončený
07.10.2018 17:00
2 : 1
07.10.2018 17:00    Ukončený
Komisie
SFZ-DK-2018/2019-0371U 371 – Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 330 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0370U 370 – Marek Prošovský / 1160995 / - DK na základe U 1091 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej činn
SFZ-DK-2018/2019-0369U 369 – Peter Petrán / 1125099 / - DK na základe U 1090 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,c,d DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej čin
SFZ-DK-2018/2019-0368U 368 – Matej Vargic / 1166224 / - DK na základe U 1089 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,b,c DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej čin
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KPRS-2018/2019-0003Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/7/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0002Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/2/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0001Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-OK-2018/2019-0001OK/18/2018 – Odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu DK SFZ
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy