Live center
22.09.2018 18:00   o 3d8h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
23.09.2018 15:00   o 4d5h48m55s
25.09.2018 18:00   o 6d8h48m55s
29.09.2018 16:00   o 10d6h48m55s
29.09.2018 18:00   o 10d8h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
07.10.2018 17:00   o 18d7h48m55s
20.10.2018 17:00   o 1mes1d7h48m55s
22.09.2018 18:00   o 3d8h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
22.09.2018 19:00   o 3d9h48m55s
23.09.2018 15:00   o 4d5h48m55s
25.09.2018 18:00   o 6d8h48m55s
29.09.2018 16:00   o 10d6h48m55s
29.09.2018 18:00   o 10d8h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
29.09.2018 19:00   o 10d9h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
06.10.2018 17:00   o 17d7h48m55s
07.10.2018 17:00   o 18d7h48m55s
20.10.2018 17:00   o 1mes1d7h48m55s
Súťaže
Fortuna liga (Muži)
Základná časť, 8. kolo
15.09.2018 18:00
: 2
15.09.2018 18:00    Ukončený
15.09.2018 19:00
2 : 1
15.09.2018 19:00    Ukončený
15.09.2018 19:00
3 : 2
15.09.2018 19:00    Ukončený
15.09.2018 19:00    Ukončený
15.09.2018 19:00
: 2
15.09.2018 19:00    Ukončený
Komisie
SFZ-DK-2018/2019-0241U 241 – Barbora Šedivá / 1292147 / Spartak Myjava, Slovenský pohár Ženy / - vylúčenie za HNS – urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 13.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0240U 240 – Milan Herko / 1142093 / Pinerola Futsal Bratislava 1994 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľ
SFZ-DK-2018/2019-0239U 239 – Vladimír Ambrozek / 1084656 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislav
SFZ-DK-2018/2019-0238U 238 – Ladislav Mikita / 1351288 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KR-2018/2019-0007SP_2.kolo_dohrávka_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0006SP_2.kolo_dohrávka_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0005Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0004odpoveď ns podanie
SFZ-KPRS-2018/2019-0003Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/7/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0002Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/2/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0001Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-OK-2018/2019-0001OK/18/2018 – Odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu DK SFZ
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy