Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0022
Odpoveď na žiadosť
Komisia rozhodcov SFZ vyhovela Vašej žiadosti, náhradný rozhodca na predmetné stretnutie bol zmenený. Jaroslav Zábranský, tajomník KR SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 19:53
Dátum vyriešenia: 21.05.2017 09:35
Stav: Vyriešené