Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0016
Odpoveď na podanie
Komisia rozhodcov SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.11.2016 v Tatranskej Lomnici po vzhliadnutí videozáznamu stotožnila s hodnotením PR, oba pokutové kopy boli nariadené nesprávne.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 29.11.2016 09:34
Dátum vyriešenia: 29.11.2016 09:35
Stav: Vyriešené