Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0015
Odpoveď na podanie
Komisia rozhodcov SFZ pochvalu rozhodcom a delegátom predmetného stretnutia berie na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0015
Klub: ŠK Odeva Lipany
Dátum zaevidovania: 09.11.2016 09:54
Dátum vyriešenia: 09.11.2016 09:54
Stav: Vyriešené