Komora pre riešenie sporov
Členovia
Marek Majtán
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Tajomníci