Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0172
U 172 – DK berie na vedomie Odporúčanie OR PZ v Dunajskej Strede doručené SFZ dňa 31.08.2017.
U 172 – DK berie na vedomie Odporúčanie OR PZ v Dunajskej Strede doručené SFZ dňa 31.08.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0172
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 20:08
Stav: Nové