Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0171
U 171 – Lukáš Gašparovič / 1230044 / - DK berie na vedomie podnet menovaného (ID 77705) a žiada podávateľa podnetu o jeho doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov podľa čl. 71/6 DP.
U 171 – Lukáš Gašparovič / 1230044 / - DK berie na vedomie podnet menovaného (ID 77705) a žiada podávateľa podnetu o jeho doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov podľa čl. 71/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0171
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 20:08
Stav: Nové