Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0642
U 642 – DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Jána Kriváka voči rozhodnutiu DK SFZ (U 494) zo dňa 17.12.2016 vedenom pod sp. zn. OK 2/2017.
U 642 – DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Jána Kriváka voči rozhodnutiu DK SFZ (U 494) zo dňa 17.12.2016 vedenom pod sp. zn. OK 2/2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0642
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 14:00
Stav: Nové