Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0641
U 641 – DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Denisa Dugu voči rozhodnutiu DK SFZ (U 507) zo dňa 15.12.2016 vedenom pod sp. zn. OK 3/2017.
U 641 – DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Denisa Dugu voči rozhodnutiu DK SFZ (U 507) zo dňa 15.12.2016 vedenom pod sp. zn. OK 3/2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0641
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 14:00
Stav: Nové