Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-0449U 449 – ŠK Slovan Bratislava futsal – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 418 a pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2017/2018-0448U 448 – FC Bíli Andeli Trnava / 1.SLF / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 417 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu hostí) počas a po stretnutí 6. kola medzi FC Bíli Andeli-futsal Trnava – ŠK Slovan Bratislava-futsal podľa čl.
SFZ-DK-2017/2018-0447U 447 – Adam Bombicz / 1211537 / MFK Ivekol Nové Zámky, 1.SLF/ - vylúčenie za HNS – úmyselné hranie rukou – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2, od 14.11.2
SFZ-DK-2017/2018-0446U 446 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie splnenie U 264.
SFZ-DK-2017/2018-0445U 445 – Sebastian Gembický / 1295180 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 391 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 28.02.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0444U 444 – Martin Horn / 1323943 / – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 392 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 28.02.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0443U 443 – AS Trenčín – DK na základe podnetu klubu FK Slovan Levice žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu dverí šatne hostí v stretnutí 11. kola I. LSŽ – U 14 medzi FK Slovan Levice – AS Trenčín a zaslanie spôsobu vysporiadania vzniknutej škody na maj
SFZ-DK-2017/2018-0442U 442 – FK Slovan Levice – DK berie na vedomie splnenie U 412.
SFZ-DK-2017/2018-0441U 441 – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 406 a rozhodla, že za HNS člena usporiadateľskej služby č. 30 a divákov (vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke a po stretnutí a nedostatočnej uspor
SFZ-DK-2017/2018-0440U 440 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči SFZ a čelným predstavite
SFZ-DK-2017/2018-0439U 439 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe U 348 rozhodla, že za porušenie povinností organizátora stretnutia13. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) – AS Trenčín podľa čl. 57/1d DP ukladá Disciplinárnu sankciu
SFZ-DK-2017/2018-0438U 438 – ŠK Slovan Bratislava futbal – DK berie na vedomie osobné stanoviská zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a koordinátora pre styk s fanúšikmi na svojom zasadnutí.
SFZ-DK-2017/2018-0437U 437 – FK DAC 1904 Dunajská Streda – DK berie na vedomie osobné stanoviská štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a hlavného usporiadateľa stretnutia na svojom zasadnutí.
SFZ-DK-2017/2018-0436U 436 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 402 a pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2017/2018-0435U 435 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia12. kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen – FC Lokomotíva Košice.
SFZ-DK-2017/2018-0434U 434 – Stanislav Šesták / 1140273 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k verbálnym prejavom pred stretnutím 16. kola II. ligy medzi FK Poprad (A) – ŠKF Sereď podľa čl. 71/1,3a DP, do 22.11.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0433U 433 – ŠKF Sereď / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k NS náhradníkov a členov RT (verbálna
SFZ-DK-2017/2018-0432U 432 – FK Poprad / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k NS náhradníkov a členov RT (verbálna výmena názorov s
SFZ-DK-2017/2018-0431U 431 – Ľuboslav Laura / 1239133 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (sotenie hráča domácich č. 33 v 90. minúte stretnutia) počas stretnutia 16. kola II
SFZ-DK-2017/2018-0430U 430 – Vladimír Kukoľ / 1156233 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu po vylúčení v 90. minúte stretnutia s hráčom č. 9 hostí v 16. kole II. ligy medzi FK Poprad (A) – ŠKF Sereď,
SFZ-DK-2017/2018-0429U 429 – Jakub Krnáč / 1281299 / MFK Ružomberok, I. LMD – U 17 / - od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0428U 428 – János László / 1292378 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD – U 19 / - od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0427U 427 – Viktor Maťaš / 1220561 / FK Poprad, II. liga / - od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0426U 426 – Mateus Nascimento Soares / 1389631 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 13.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0425U 425 – Breno Lucinda Dos Santos / 1389632 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 13.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0424U 424 – Richard Rigo / 1334597 / SLAVOJ Trebišov, I. LSŽ - U15 / - od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0423U 423 – Lopez Da Silva Junior / 1362741 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - od 13.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0422U 422 – Vladimír Kukoľ / 1156233 / FK Poprad (A), II. liga / - od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0421U 421 – Erik Szőgyi / 1297078 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSŽ – U 15 / - vylúčenie za HNS - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, o
SFZ-DK-2017/2018-0420U 420 – Matúš Capko / 1327405 / MŠK Žilina, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka voči R podľa čl. 48/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 48/2a DP, od 12.11.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0419U 419 – Lukáš Hlavatovič / 1160481 / MFK Skalica (A), II. liga / - vylúčenie za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti, hranie rukou v PÚ podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 12.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0418U 418 – ŠK Slovan Bratislava futsal – DK žiada klub o písomné stanovisko k úhrade odstupného za hráča – Marek Belaník / 1241105 zaslať do 15.11.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0417U 417 – FC Bíli Andeli Trnava / 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu host
SFZ-DK-2017/2018-0416U 416 – Peter Brestovanský / 1259194 / FC Bíli Andeli-futsal Trnava, 1.SLF / - od 04.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0415U 415 – Eduard Horáček / 1240026 / MFK Ivekol Nové Zámky, 1.SLF / - od 04.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0414U 414 – Ondrej Dobrota / 1273821 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF/ - vylúčenie za HNS – úmyselné hranie rukou – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2, od 04.11.
SFZ-DK-2017/2018-0413U 413 – TJ KOVO Beluša – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za nepricestovanie na stretnutie 11. kola II. ligy Ženy, skupina B medzi FC Baník Prievidza - TJ KOVO Beluša dňa 21.10.2017 ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu vo výške 150 € klubu FC Baní
SFZ-DK-2017/2018-0412U 412 – FK Slovan Levice – DK žiada klub o zaslanie fotodokumentácie poukazujúcej na poškodenie priestorov šatne hostí a vyčíslenie škody na majetku vzniknutej po stretnutí 11. kola I. LSŽ – U 14 medzi FK Slovan Levice – AS Trenčín, do 15.11.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0411U 411 – Ján Krivák / 1229649 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 336 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2017/2018-0410U 410 – Timotej Tóth / 1309081 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 336 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.
SFZ-DK-2017/2018-0409U 409 – Roman Dvorčák / prezident klubu FK Poprad / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 356 a rozhodla, že za HNS (vulgárny výrok voči delegátovi stretnutia) podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu - pokarhanie podľa čl. 48/2a a čl. 11
SFZ-DK-2017/2018-0408U 408 – Jozef Matlák / KFC Komárno, bezpečnostný manažér / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 381 a rozhodla, že za HNS (vulgárny výrok voči R, AR2 s následným vykázaním z lavičky náhradníkov hostí) podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sank
SFZ-DK-2017/2018-0407U 407 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 379 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 14. kola medzi AS Trenčín – FC Sparta
SFZ-DK-2017/2018-0406U 406 – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS člena
SFZ-DK-2017/2018-0405U 405 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči SFZ a
SFZ-DK-2017/2018-0404U 404 – ŠK Slovan Bratislava futbal – DK na základe U 369 predvoláva štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a koordinátora pre styk s fanúšikmi na svoje zasadnutie dňa 16.11.2017 o 16.00 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0403U 403 – FK DAC 1904 Dunajská Streda – DK na základe U 348 a U 402 predvoláva štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a hlavného usporiadateľa stretnutia na svoje zasadnutie dňa 16.11.2017 o 15.00 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0402U 402 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne ko
SFZ-DK-2017/2018-0401U 401 – Lukáš Opiela / 1155585 / MFK Skalica, II. liga / - od 06.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0400U 400 – Matúš Kuník / 1266852 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 06.11.2017