Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-0528U 528 - DK obdržala podnet od člena Exekutívy SF Roberta Číka ohľadom udalostí po stretnutí 11.kola 1.SLF medzi družstvami MFsK Nitra - Wild Boys´02 Bratislava hraného dňa 02. 12. 2016 a vec odstupuje na doriešenie Exekutíve SF a jej príslušným odborným ob
SFZ-DK-2016/2017-0527U 527 - Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko hráča k U 507 (došlo dňa 09.01.2017) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu nakoľko nebolo podané v stanovenej lehote podľa čl. 84/2 DP.
SFZ-DK-2016/2017-0526U 526 - FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe nesplnenia povinností uložených U 484 v právnej veci č.k. 28/15 RS Peter Kavka v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice a U 485 v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC
SFZ-DK-2016/2017-0525U 525 - Mikuláš Radványi / 1032531 / - DK berie na vedomie splnenie U 515 bez prijatia Disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2016/2017-0524U 524 – DK na základe U 513 žiada podávateľa podnetu (AD INVESTMENT, s. r. o. zast. Mgr. Peter Lukášek, advokát) o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov (sprostredkúvaných zmlúv uzavretých medzi AD INVESTMENT, s. r. o. a FC VSS Košice, a. s.) k pr
SFZ-DK-2016/2017-0523U 523 – Didier Kanku / 1273293 / – DK upozorňuje menovaného na splnenie U 469 v termíne do 31.01.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0522U 522 – FC VSS Košice / II. liga / – DK obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu č. k. 29/15 RS v právnej veci Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 30.08.2016 a vykonateľnosť dňa 02.09.201
SFZ-DK-2016/2017-0521U 521 – Ján Krivák / 1229649 / - DK berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu U 494 a rozhodla, že predmetné rozhodnutie potvrdzuje a podľa čl. 84/8 DP odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2016/2017-0520U 520 – Spartak Myjava / Fortuna liga / – DK na základe podnetu od ÚLK začína disciplinárne konanie voči klubu podľa čl. 71/1,3e,f DP za oznámenie o odstúpení zo súťaže Fortuna ligy v súťažnom ročníku 2016/2017.
SFZ-DK-2016/2017-0519U 519 – DK odstupuje U 516 a U 517 Exekutíve v oblasti športovo-technických konaní SF na doriešenie kontumácie stretnutia 9. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A).
SFZ-DK-2016/2017-0518U 518 – Peter Nemeth (VD) – DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF a U 492 za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A) ukladá podľa čl. 53/1 DP Disc
SFZ-DK-2016/2017-0517U 517 – Peter Peciar / 1160599/ - DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF a U 492 za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A) ukladá podľa čl. 53/1
SFZ-DK-2016/2017-0516U 516 – MFsK Nitra / 1. SLF / - DK odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ č. U 477 nevyhovuje a predkladá ho na Odvolaciu komisiu SFZ podľa čl. 84/4 DP.
SFZ-DK-2016/2017-0515U 515 – Mikuláš Radványi / 1032531 / - DK žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniam do masovokomunikačných prostriedkov na adresu delegovaných osôb po stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal pod
SFZ-DK-2016/2017-0514U 514 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Jakub Kosorín) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie disciplinárnej sankcie je K
SFZ-DK-2016/2017-0513U 513 – DK berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek, na začatie disciplinárneho konania a uloženia disciplinárneho opatrenia a pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2016/2017-0512U 512 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Richard Bartoš) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie disciplinárnej sankcie je
SFZ-DK-2016/2017-0511U 511 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Juraj Vavrík) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie disciplinárnej sankcie je Ko
SFZ-DK-2016/2017-0510U 510 – ŽP Šport Podbrezová / Fortuna liga /– DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi ŽP Šport Podbrezová – 1. FC TATRAN Prešov zo dňa 10.12.2016 bez prijatia Disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2016/2017-0509U 509 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK na základe zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, videozáznamu zo stretnutia a stanoviska KR SFZ rozhodla, že za HNS menovaného (kopnutie do reklamného banner
SFZ-DK-2016/2017-0508U 508 – Ivan Ostojić / 1262463 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za HNS (udretie súpera do tváre) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava
SFZ-DK-2016/2017-0507U 507 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za HNS (držanie pod bradou za krk súpera) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Brat
SFZ-DK-2016/2017-0506U 506 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie podanie klubu k udeleniu ČK hráčovi Vladimír Kukoľ / 1156233 / v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2016/2017-0505U 505 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia rozhodla, že za HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne nadávky voči R) po skončení stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Br
SFZ-DK-2016/2017-0504U 504 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 486 k HNS divákov a na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) po skon
SFZ-DK-2016/2017-0503U 503 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 489 a rozhodla, že za HNS divákov (hrubé urážlivé verbálne prejavy k farbe pleti a viere) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Sp
SFZ-DK-2016/2017-0502U 502 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 488 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava ukladá podľa č
SFZ-DK-2016/2017-0501U 501 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – AS Trenčín ukladá podľa čl. 58/2a DP Disciplinárnu sankciu –
SFZ-DK-2016/2017-0500U 500 – David Březina / 1374771 / FK Senica, Fortuna liga / - od 11.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0499U 499 – Miroslav Viazanko / 1130053 / ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - od 11.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0498U 498 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - od 11.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0497U 497 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 11.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0496U 496 – Vladimír Kukoľ / 1156233 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS –kopnutie a skočenie na súpera podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, s prerušením od
SFZ-DK-2016/2017-0495U 495 – Mitchell Stuart Schet / 1368114 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – vrazenie a udretie súpera rukou podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl.
SFZ-DK-2016/2017-0494U 494 – Ján Krivák / 1229649 / ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – udretie súpera rukou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 do 18
SFZ-DK-2016/2017-0493U 493 – Ladislav Mikita / 1351288 / Wild Boys´02 Bratislava, 1. SLF / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch rozhodla, že za HNS (verbálne vulgárne výroky voči R) počas stretnutia 11. kola 1.SFL medzi F
SFZ-DK-2016/2017-0492U 492 – DK na základe podnetu člena Exekutívy SF, DK opätovne žiada ŠTK SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča klubu MFsK Nitra / I.SFL / Petra Peciara / 1160599/ v nadväznosti na U 322 (pozastavenie výkonu športu na 1
SFZ-DK-2016/2017-0491U 491 – MFsK Nitra / 1. SLF / – DK vyzýva klub na doplnenie odvolania podaného proti rozhodnutiu DK SFZ č. U 477 zo dňa 01.12.2016 podľa čl. 83/1 DP, do 14.12.2016.
SFZ-DK-2016/2017-0490U 490 – Maroš Zbytek / 1189528 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF - vylúčenie za HNS – hrubé, provokujúce a ponižujúce urážky voči R podľa čl. 48/1c DP , Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu podľa čl. 48/2b DP od 4.12.2016 do 21.1.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0489U 489 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (hrubé urážlivé verbálne prejavy) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK
SFZ-DK-2016/2017-0488U 488 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slov
SFZ-DK-2016/2017-0487U 487 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – AS T
SFZ-DK-2016/2017-0486U 486 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi
SFZ-DK-2016/2017-0485U 485 – FC VSS Košice / II. liga / – DK berie na vedomie žiadosť klubu k U 471 a rozhodla, že žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie záväzku v právnej veci č.k. 20/15 RS Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice vyhovuje a lehotu p
SFZ-DK-2016/2017-0484U 484 – FC VSS Košice / II. liga / – DK berie na vedomie žiadosť klubu k U 470 a rozhodla, že žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie záväzku v právnej veci č.k. 28/15 RS Peter Kavka v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice vyhovuje a lehotu predlžu
SFZ-DK-2016/2017-0483U 483 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava futbal ukladá podľa čl. 58/2a DP Disciplinárnu s
SFZ-DK-2016/2017-0482U 482 – Ľubomír Michalík / 1145877 / FK DAC 1904 Dunajská Streda / - od 04.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0481U 481 – Jakub Paur / 1218694 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 04.12.2016
SFZ-DK-2016/2017-0480U 480 – ŠK Pinerola Bratislava / 1. SFL / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera – Ladislav Mikita (verb
SFZ-DK-2016/2017-0479U 479 – DK na základe podnetu člena Exekutívy SF, DK žiada ŠTK SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Nitry Petra Peciara /1160599/ v nadväznosti na U 322 (pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 13.10.2016), do 7.12.2