Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-0135U 135 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia vý
SFZ-DK-2018/2019-0134U 134 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2018/2019-0133U 133 – Dušan Tóth (T) / 1042483 / MFK Dukla Banská Bystrica / - DK na základe správy delegáta stretnutia, záznamu o činnosti NR a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k pokriku smerom do HP v stre
SFZ-DK-2018/2019-0132U 132 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiest
SFZ-DK-2018/2019-0131U 131 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2018/2019-0130U 130 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21.06.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0129U 129 – FKS Nemšová – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0128U 128 – FKM Nové Zámky – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0127U 127 – Daniel Dojčinovič/ 1282207 / FC Nitra / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1072) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (zbe
SFZ-DK-2018/2019-0126U 126 – Milan Lônčík / 1314204 / DK berie na vedomie odvolanie voči U 94 (doručené dňa 08.08.2018) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0125U 125 – FC Petržalka / II. liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 3. kola II. ligy medzi KFC Komárno – FC Petržalka.
SFZ-DK-2018/2019-0124U 124 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 3. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2018/2019-0123U 123 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konani
SFZ-DK-2018/2019-0122U 122 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o pí
SFZ-DK-2018/2019-0121U 121 – MFK Zvolen – DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 102 vo veci č. k. KS/59/2017 Denis Čery proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. a zároveň ukladá povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť d
SFZ-DK-2018/2019-0120U 120 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 99 a rozhodla, že za HNS divákov (prekonanie bezpečnostného oplotenia a fyzické napadnutie fanúšikov v sektore H) a nedostatočnej US počas stretnutia 2. kola II. ligy
SFZ-DK-2018/2019-0119U 119 – Ricardo Moniz / 1405065 / - DK berie na vedomie ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutí DK (súťažné stretnutie predkola Európskej ligy) a písomné stanovisko menovaného k U 98 doručené dňa 08.08.2018 a rozhodla, že za HNS voči delegovanej osobe (opak
SFZ-DK-2018/2019-0118U 118 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 97 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – MFK Ružomberok podľa čl. 58/2a ukladá Disciplinárnu sankciu – upozor
SFZ-DK-2018/2019-0117U 117 – Peter Vojtovič / 1278871 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - od 04.08.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0116U 116 – Juraj Ťažký / 1259905 / ŠK Partizán Čierny Balog, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 09.08.2018. DS si vykoná
SFZ-DK-2018/2019-0115U 115 – Patrik Babiák / 1249982 / MFK Veľké Kapušany, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zakázaná hra rukou mimo pokutového územia – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. pod
SFZ-DK-2018/2019-0114U 114 – Matej Gorelka / 1181912 / TJ KOVO Beluša, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – úmyselné udretie súpera rukou do oblasti tváre v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 49/2b DP, od
SFZ-DK-2018/2019-0113U 113 – Ondrej Kover / 1228283 / FK Kechnec, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zakázaná hra rukou v pokutovom území – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP
SFZ-DK-2018/2019-0112U 112 – Samuel Ďurek / 1276172 / FC Petržalka, II. liga / - vylúčenie za – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 05.08.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0111U 111 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia vý
SFZ-DK-2018/2019-0110U 110 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2018/2019-0109U 109 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiest
SFZ-DK-2018/2019-0108U 108 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2018/2019-0107U 107 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21.06.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0106U 106 – Peter Petrán / 1125099 / - DK berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie pozastavenia výkonu športu a o žiadosti rozhodne po vypočutí menovaného.
SFZ-DK-2018/2019-0105U 105 – Matej Vargic / 1166224 / - DK berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie pozastavenia výkonu športu a o žiadosti rozhodne po vypočutí menovaného.
SFZ-DK-2018/2019-0104U 104 – FK Terchová – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0103U 103 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 13 a U 48 vo veci č. k. KS/62/2017 Gergely Geri proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s.
SFZ-DK-2018/2019-0102U 102 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie čiastočné splnenie povinnosti uloženej klubu U 75 vo veci č. k. KS/59/2017 Denis Čery proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia d
SFZ-DK-2018/2019-0101U 101 – Jiří Hejda / 1292242 / Partizán Bardejov / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1074) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (
SFZ-DK-2018/2019-0100U 100 – FKM Nové Zámky – DK berie na vedomie podnet vo veci odstupného za hráča Tawanda Tapiwa Muchaya / 1384783 / podľa čl. 71/5c DP a odporúča klubu postupovať v zmysle čl. 37/3,4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-0099U 99 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (prekonanie bezpečnostného
SFZ-DK-2018/2019-0098U 98 – Ricardo Moniz / 1405065 / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, videozáznamov a vlastných zistení začína disciplinárne konanie voči menovanému vo veci HNS voči delegovanej osobe (opakované
SFZ-DK-2018/2019-0097U 97 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy med
SFZ-DK-2018/2019-0096U 96 – FC ViON Zlaté Moravce – Vráble (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 73 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi FC ViON Zlaté Moravce – Vráb
SFZ-DK-2018/2019-0095U 95 – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) / Fortuna liga / - DK ukladá klubu za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi FC ViON Zlaté Moravce – Vráble – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 58/1a,b D
SFZ-DK-2018/2019-0094U 94 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na zasadnutí k U 1086 a rozhodla, že za nesprávny popis závažných nedostatkov v Správe delegáta stretnutia podľa čl. 63/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu
SFZ-DK-2018/2019-0093U 93 – Ladislav Szöcs / 1178672 / MFK Skalica, II. liga / - od 29.07.2018
SFZ-DK-2018/2019-0092U 92 – Osman Bukari / 1405542 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 30.07.2018
SFZ-DK-2018/2019-0091U 91 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 30.07.2018
SFZ-DK-2018/2019-0090U 90 – Cheikh Adrame Sarr / 1247886 / OK Častkovce, Slovnaft Cup / - vylúčenie za – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 30.07.2018. DS si v
SFZ-DK-2018/2019-0089U 89 – Samuel Poláček / 1165372 / ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928, Slovnaft Cup / - vylúčenie za – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 30.07.2018
SFZ-DK-2018/2019-0088U 88 – Marcel Bagala / 1120222 / TJ Veľké Lovce, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – kritika voči R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 30.07.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV
SFZ-DK-2018/2019-0087U 87 – Róbert Endrödy / 1117666 / TJ Veľké Lovce, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – kritika voči R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 30.07.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí I
SFZ-DK-2018/2019-0086U 86 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výk